zamena ulja

Šta je zamena ulja i kada je treba raditi?

Zamena ulja se radi kao deo malog servisa, ali može se raditi van istog. Ona podrazumeva ispuštanje starog, dotrajalog ulja i sipanje novog.
Vrši se na kraće ili duže periode zavisno od stila vožnje, ali preporuka je da se menja na pređenih 10-15 000 km, što se preklapa sa intervalom rađenja malog servisa.

Kako bi se postarali da je ulje u Vašem francuskom vozilu uvek ispravno i da ga ima u dovoljnoj količini, posetite auto servis Valentović.

Još usluga u našem servisu

Mali servis

Veliki servis

Zamena delova

Zadovoljstvo zagarantovano